lenen kost geld

BKR registratie te verwijderen

Het is mogelijk om een BKR registratie te verwijderen. Er zijn websites die de consument aanbieden om te helpen, maar er is maar één route om van een BKR registratie af te komen. De volgende stappen moeten hiervoor worden ondernomen:

  • Achterhaal waarom u een BKR notering heeft. Dit kan worden opgevraagd bij BKR.
  • Neem contact op met het bedrijf die de notering gegeven heeft.
  • Maak afspraken en zorg dat u deze per mail bevestigd krijgt.
  • Kom de betalingsafspraken na.
  • Als het een tijdje goed gaat of u hebt alles afgelost, vraag dan de partij die u de notering heeft gegeven om de registratie te verwijderen.
  • Na verwijdering van de BKR registratie blijft de registratie nog vijf jaar zichtbaar.

Wanneer een kredietnemer het niet eens bent met de kredietverstrekker over vermelding van zijn/haar gegevens kan men een beroep doen op de Geschillencommissie BKR. De consument heeft namelijk recht op correctie van foutief geregistreerde gegevens. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacywetgeving en kredietverlening. Deze deskundigen bepalen of de deelnemers en BKR zich hebben gehouden aan de BKR-regels. De uitspraak van de commissie is bindend, dit houdt in dat de kredietverstrekker, kredietnemer en BKR zich moeten neerleggen bij de uitspraak.

 

snel 1000 euro lenen