lenen kost geld

BKR coderingen

Bij het afsluiten van een krediet wordt door de kredietverstrekker meestal een BKR toetsing gedaan. Een BKR toetsing houdt in dat er bij BKR de gegevens worden bekeken van de kredietaanvrager. Een BKR toetsing kan ook worden gedaan als iemand een gsm abonnement aanvraagt. De toetsing kan alleen plaatsvinden als BKR al gegevens heeft van de aanvrager. Op basis van deze gegevens kan de kredietverstrekker inschatten of iemand geschikt is voor het aangevraagde krediet.

In Nederland zijn er zo’n 11 miljoen mensen geregistreerd bij BKR. Bij het afsluiten van een krediet worden de gegevens geregistreerd en zijn zichtbaar tot vijf jaar na afloop van het krediet.
BKR toetsing wordt gedaan om te voorkomen dat er kredieten worden verstrekt die door de kredietnemer niet kunnen worden betaald. Zo wordt over kreditering en problematische schuldsituaties bij consumenten voorkomen en financiële risico’s bij kredietverstrekkers beperkt.

Er worden BKR coderingen gebruikt om afgesloten kredieten te registeren, deze zijn:

AK = aflopend krediet
RK = Doorlopend krediet
VK = Verzendhuis krediet
HY = Hypotheek (achterstand)
SR = Schuldregeling
RO = Overige Obligo’s
TC = Telecommunicatievoorzieningen

Er kunnen complicaties ontstaan bij het lopen van een kredietlening. Hiervoor worden de volgende BKR coderingen gebruikt:

A = Achterstand
H = Achterstand, maar krediet loopt door
1 = Aflossings- of schuldregeling getroffen nadat de achterstand is ontstaan
2 = Vordering is opeisbaar gesteld
3 = Er is een bedrag van €250 of meer afgeboekt
4 = Er is sprake van een onbereikbare kredietnemer

Het is ook mogelijk om te lenen zonder BKR. Het gaat dan om een lening van een lager bedrag dan een reguliere lening met een kortere looptijd en een hoger rentetarief. Een lening zonder toetsing kan snel worden aangevraagd en de aanvrager heeft snel beschikking over het aangevraagde bedrag.

 

snel 1000 euro lenen