lenen kost geld

Lenen zonder BKR

Lenen zonder toetsing

Lenen zonder BKR toetsing houdt in dat er geen controle plaatsvindt bij bureau krediet registratie in Tiel. Deze manier van lenen wordt vaak door personen gedaan voor wie lenen via de reguliere bronnen geen optie is. Meestal is er sprake van een beletsel als een BKR notatie, waardoor personen bij banken en kredietverstrekkers niet meer in aanmerking komen voor een lening.
Voor diegenen die een zware BKR codering hebben, is het nog steeds mogelijk om geld te lenen.

Het afsluiten van een lening zonder bureau krediet registratie controle heeft andere kenmerken dan een regulier krediet dat je afsluit bij de bank op de hoek. Zo is de lening veel lager, enkele honderden euro’s in plaats van duizenden. De looptijd is veel korter, we spreken dan van een periode van enkele dagen tot een maand. De rente die moet worden betaald over een lening zonder toetsing is soms wel twee keer zo hoog als een reguliere lening.

Dit komt omdat de kredietverstrekkers een hoger risico loopt met een persoon die een BKR notatie heeft, de kans is groter dat de persoon niet terug betaald en dat de verstrekker achter het geld aan moet. De potentiële kosten die daaraan verbonden zijn worden verwerkt in een hoger rentetarief bij een lening zonder toetsing.

Kredietverstrekker vinden

Wanneer je een kredietverstrekker hebt gevonden waarbij geleend kan worden zonder toetsing volgt de aanvraag via het internet. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden meegestuurd via fax of email. Hierna voert de verstrekker een korte controle uit en krijgt de persoon via email een bericht terug.
Wordt je aanvraag geaccepteerd is, wordt het bedrag binnen 24 uur op je bankrekening gestort.

Leningen die na de eerste lening worden aangevraagd gaan sneller en kunnen per mail of sms worden aangevraagd. In de meeste gevallen kan je als aanvrager na enkele uren erna over het bedrag beschikken. Ook is het mogelijk om grotere bedragen te lenen als je eerdere aangevraagde leningen goed en probleemloos zijn afgelost.

Het kan voorkomen dat ook de aanvraag van een lening zonder toetsing wordt afgewezen door de kredietverstrekker. Meestal komt dit doordat de aanvrager informatie achterhoudt of onjuiste gegevens verstrekt. Bij de eerste aanvraag worden gegevens gevraagd van de persoon en een identiteitsbewijs.

Vervolgens vindt er controle plaats om de gegevens op echtheid te controleren. Als er dan onjuistheden naar voren komen, zal de aanvraag automatisch worden afgewezen.
Belangrijk is dus dat je als aanvrager de juiste gegevens verstrekt.

Lenen zonder registratiecontrole voor- en nadelen

Voordelen van lenen zonder BKR ten opzichte van een reguliere zijn:

  • Aanvraag en acceptatie verlopen snel
  • Snelle beschikking over het geleende bedrag

Nadelen van lenen zonder BKR ten opzichte van een reguliere lening zijn:

  • Kortere looptijd terugbetalen
  • Hogere rentetarieven
  • Lagere hoogte maximaal te lenen bedrag

snel 1000 euro lenen